loading


Bilgisayar Destekli Modelleme ve Analizler

Yapısal Çalışma Alanları

  • Statik analizler
  • Esnek dinamik analizler
  • Modal ve ön gerilmeli titreşim analizleri
  • Yorulma analizleri

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD)

  • Durağan ve zamana bağlı akış analizleri
  • Termal analizler
  • Türbülans modelleme

 

 CAE Hizmetlerimiz