loading


HİZMETLERİMİZ

NELER YAPABİLİRİZ ?

- Üretim şirketlerini geliştirmek, bu şirketlerin mevcut süreç ve ürünlerinin optimize edilmesi için çeşitli araştırma faaliyetlerinde bulunmak,

- TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurulu), KOSGEB, EUREKA, EUROSTAR, H2020 gibi ulusal ve uluslararası projeler için AR-GE destekleri sağlamak, EUREKA ve H2020 projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerine destek vermek,

- Yeni sistemlerin, üretim hatlarınının, makinelerin, aygıtların veya ürün bileşenlerinin simülasyonlar ve CAE analizleri yardımıyla geliştirilmesi için AR-GE desteği sağlamak,

- Müşteri odaklı özel mühendislik yazılımları hazırlamak;

- Optik ölçüm ile ilgili projelere gerek donanım gerekse yazılım konusunda alt sağlayıcı olarak destek vermek. Donanım ve yazılımların optik sisteme dahil edilmeleri çalışmalarını yönetmek